Produktkategorier

Välkommen

Med över 8000 artiklar i sortimentet kan du hitta varorna som möter alla dina behov, krav och önskemål. Små och stora företag, vi hjälper dig att få en enklare vardag

Affärsidé

Wallinks strategi är att med nytänkande och kompetens vara en marknads-
ledande leverantör och samarbetspartner inom förbrukningsmaterial.
Detta baseras på produkter och tjänster av hög kvalitet och av en förmåga
att utveckla lösningar som tillfredsställer de krav och behov som våra kunder efterfrågar.

Kvalitetspolicy

Wallinks hela verksamhet genererar nöjda kunder, positiva medarbetare
och god lönsamhet.

Med ordning och reda, och genom att göra rätt från början, skall kunniga
och ansvarskännande medarbetare skapa förtroendefulla relationer med
kunder, leverantörer och arbetskamrater.

Med ett öppet sinne skall såväl positiva som negativa vardagshändelser
tjäna som underlag för ständiga förbättringar.

Detta skall åstadkommas genom att:

  • alla medarbetare utbildas och motiveras att ta sitt ansvar för att
    uppfylla och helst överträffa ställda förväntningar.
  • styra och organisera kvalitetsarbetet mot mätbara kvalitets- och lönsamhetsmål.
  • ha ett rapporteringssätt som stimulerar till att lämna förbättringsförslag.
  • tillgodose kunders behov - föra dialog.
  • arbeta långsiktigt och nära med leverantörer.
  • generöst kompensera fel.